Ochodní podmínky


Využitím URLJ.CZ souhlasíte s našimi níže uvedenými podmínkami.

1. Máme právo kdykoli změnit podmínky použití; změny se projeví okamžitě.

2. Uživatel se zavazuje používat webové stránky URLJ.CZ, aniž by přitom došlo k porušení estonské legislativy a mezinárodního práva.

3. Uživatel se zavazuje nečinit žádné kroky, které by mohly vést ke špatnému výkonu URLJ.CZ.

4. Citování materiálů z URLJ.CZ je povoleno pouze v případech, kde je odkaz na URLJ.CZ uveden jako zdroj.

5. Nejsme zodpovědní za správnost našich dat ani za hladké fungování našich stránek.

6. Nejsme zodpovědní za odkazy na stránky, uvedené na URLJ.CZ.

7. Nejsme zodpovědní za způsobení jakékoliv přímé nebo nepřímé škody v důsledku možných ztrát v souvislosti s informacemi zveřejněnými na URLJ.CZ.

8. Nejsme zodpovědní za reklamu, která se nachází na našich webových stránkách.

9. Nejsme zodpovědní za screenshoty webových stránek, které analyzujeme.

10. V případě jakéhokoli sporu jsou veškeré nároky v kompetenci estonských soudů a mohou být řešeny v rámci stávajících ustanovení estonských právních předpisů a mezinárodního práva.

Poslední změna: 15.03.2015